Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Kadın Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Kadın Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı

Mücella Yapıcı’nın açılışını yaptığı, 21 kadın üyenin katılımıyla gerçekleşen “Kadın Çalışma Grubu” toplantısında, tanışmanın ardından işleyiş, yöntem ve ilkeler belirlendi.

Başkan, yardımcı, sekreter veya raportör şeklinde bir yapılanmanın uygun olmadığı, bunun yerine her toplantıda dönüşümlü olarak yürütücülerin olabileceği dile getirildikten sonra, aylık iki kişilik rotasyonlu yürütme ve yatay bir sistem kabul edildi ve yönetim kurulu adına katılan Aysel Durgun’un koordinasyonu sağlamasına karar verildi.

Ana hedef; somut toplumsal sonuçlar

Mimarlık mesleği özelinde kadınların sorunlarının tartışıldığı toplantıda, “Nasıl bir çalışma sürdürebiliriz” sorusu altında fikirler ve öneriler kaydedildi. Katılımcıların önerileri doğrultusunda Kadın Çalışma Grubu, çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, taciz gibi sorunlara somut olarak eğilmenin yanı sıra kentsel dönüşüm, mekân bozulmaları, “Toplumsal Cinsiyet ve Mekân” odağında literatür üretmek, saha çalışmaları yapmak, mekân araştırmalarının önünü açmak, farklı disiplinler ve akademisyenlerler ile işbirliği kurmak amacında birleşti. Ana hedef ise somut toplumsal sonuçlar almak olarak belirlendi.

Çalışma grubu, kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimleri, atölyeler, festivaller, etkinlikler, okumalar, saha proje çalışmaları düzenlemek; bültende bir köşe, e-dergi, üyelere dair anket hazırlamak; kadın meslektaşlarla dayanışmak; kadın mücadelesinin bir parçası olmak; gündemi takip etmek ve periyodik buluşma kararlarıyla yüksek bir motivasyonla çalışmalarına başladı.